Hoe wordt u een datagedreven organisatie? - ICTberichten.nl

Hoe wordt u een datagedreven organisatie?

Hoe wordt u een datagedreven organisatie?
De afstand tussen bedrijven die vernieuwend bezig zijn met data en meer behoudende ondernemingen wordt steeds groter. Het ontwikkelen van slimme nieuwe proposities en processen begint met het creëren van een datagedreven cultuur. Daarvoor zijn de volgende drie drivers te onderscheiden.

1. Beslis niet op buikgevoel maar met de juiste data
Traditionele bedrijven zien data als bijproduct van verkoop en operationele en financiële processen in plaats van als goudmijn om klanten beter te bedienen en nieuwe diensten te ontwikkelen. Data moet de voedingsbron vormen voor alle processen. En de verantwoordelijkheid voor de datakwaliteit dient duidelijk belegd te worden.

2. Gebruik de data als smeerolie in de keten
In de conventionele situatie is sprake van eenrichtingsverkeer bij het uitwisselen van data in de waardeketen. In plaats daarvan zouden alle ketenpartners hun data met elkaar kunnen delen. Hiervoor worden in steeds meer sectoren platforms opgezet die een open data-ecosysteem creëren.

3. Coachen in plaats van voorschrijven
Bij wat oudere bedrijven staan vaak oprichters aan het roer met zoveel autoriteit dat niemand ze durft tegen te spreken. Als zo’n dominante leider niet weet wat er nodig is om de digitale transitie te maken, zal daar ook weinig van komen. De oplossing is een coachende stijl van leidinggeven bij het inrichten van nieuwe en datagedreven business modellen.