Smart industry | Digitalisering versnellen - ICTberichten.nl

Digitalisering in smart industry

smart industry
In de keten van productiebedrijven in business-to-consumer markten is al veel gedigitaliseerd. Maakbedrijven in B2B-markten zijn nog niet zover. Zij benutten het potentieel van digitalisering nog niet volledig en kunnen zich nog niet tot de smart industry rekenen. Dat zou wel het geval kunnen zijn als er in hoge mate sprake is van digitalisering van apparatuur, productiemiddelen en processen met de nieuwste (operationele) informatietechnologie.

Voordelen van digitalisering
In de ontwikkelfase versnelt digitalisering het ontwerptraject, de prototyping en de testing, In de productiefase verkort het de doorlooptijd door koppeling van engineering- en productiesystemen. In de orderfase voorkomen dataplatforms en portals onduidelijkheden in tekeningen en leveren deze alle informatie per productieproces. In de gebruikersfase is data te benutten om de dienstverlening te optimaliseren en uit te breiden.

Digitalisering kunt u inzetten voor de volgende strategische doelen:
  • Optimaliseren van processen. Door data uit uw processen te analyseren wordt duidelijk waar de problemen in uw organisatie en keten zitten en hoe u de processen kunt verbeteren.
  • Datagestuurde businessinnovatie. Op basis van uw bedrijfsstrategie kunt u data gebruiken voor het ontwikkelen van maatwerkdiensten, zoals predictive maintenance.
  • Digitaal ecosysteem voor de keten. Uiteraard moeten ketenpartners wel bereid zijn om data te delen voor horizontale en verticale samenwerking in een gezamenlijk platform.

Lees verder

Start de vernieuwing van uw ERP software met de gratis ERP box
Productiebedrijven leren smart industry kennen
Download het boekje Digitale transformatie

smart industry