AI legt de basis voor zelfsturende supply chains - ICTberichten.nl

AI legt de basis voor zelfsturende supply chains

zelfsturende supply chain
De groeiende hoeveelheid data in supply chains is inzetbaar om slimme algoritmen te ontwikkelen. Deze zijn zeer geschikt om huidige én nieuwe processen verder te automatiseren.

Er komt steeds meer data beschikbaar in de supply chain en logistiek, maar daarvan kan nog beter gebruik gemaakt worden. Op dit moment doen AI modellen suggesties en laten deze de planner beslissen. In de toekomst gaan AI modellen zelfstandig beslissingen nemen, wat leidt tot zelfsturende supply chains. Dat is één van de conclusies die naar voren kwam tijdens de bijeenkomst van het Supply Chain Excellence Leadership Platform (SCELP). Voorwaarde voor deze ontwikkeling is dat alle betrokkenen voldoende vertrouwen hebben in de gebruikte AI modellen. Dat vraagt om ‘explainable AI’, waarbij je met datatechnieken laat zien hoe een model beslissingen neemt. De digitalisering moet vanuit twee perspectieven bekeken worden. Het eerste is optimalisering van de forecasting door AI in te zetten voor de huidige processen. Tweede perspectief is backcasting. Hierbij wordt vanuit langetermijndoelen, waarvoor soms radicale veranderingen nodig zijn, teruggekeken naar bruikbare AI technologie.

Lees verder