Wanneer een WMS vervangen? - ICTberichten.nl

Wanneer een WMS vervangen?

WMS
Warehouse management systemen (WMS) zorgen ervoor dat u de goederenstromen in en rond magazijnen, distributiecentra en andere distributiepunten optimaal kunt beheersen. Belangrijkste doelen daarvan is om een optimale service te kunnen bieden aan uw klanten, uw rol in de supply chain te verstevigen en de grootst mogelijke leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen tegen de laagst mogelijke kosten. Heeft u dat al voor elkaar?

Een warehouse management systeem helpt bij het:

 • Maximaliseren van de servicegraad en klanttevredenheid.
 • Geven van maximale sturing aan uw rol in de supply chain.
 • Mogelijk maken van geoptimaliseerde orderpicking en magazijnroutes.
 • Faciliteren van functionaliteit voor tracking and tracing.
 • Vermijden van het buiten voorraad raken van producten.
 • Verkleinen van de doorlooptijden tussen bestellen en leveren.
 • Optimaal beheren van voorraadniveaus door het afstemmen van inkoop, verkoop en productie.
 • Minimaliseren van fouten bij inslag en uitslag.
 • Optimaliseren van verzend- en transportprocessen.
 • Zo goed mogelijk beheren en uitvoeren van 1PL, 2PL, 3PL en 4PL.
 • Beschikbaar hebben en verwerken van data voor managementinformatie en analyse.

Check: nieuw WMS nodig?

Als bestaande magazijnbeheersystemen nog redelijk functioneren en zeker als dat voor een deel gebaseerd is op oudere (legacy) systemen, is de stap naar vernieuwing of vervanging groot. Uitstel ligt dan op de loer, met het risico dat uiteindelijk te laat gestart wordt met het oriëntatie,- selectie- en implementatietraject. Bovendien wordt eraan voorbij gegaan dat veel WMS leveranciers goedgevulde orderportefeuilles hebben en dat WMS projecten niet zomaar op korte termijn gestart kunnen worden.

Plan daarom de mogelijke vervanging van uw WMS tijdig en start alvast voorbereidingen als er nu al indicaties zijn dat uw huidige oplossing aan het einde van zijn levenscyclus is. Deze indicaties zijn bijvoorbeeld dat:
 • Het goed beheren van uw magazijn u steeds meer moeite kost.
 • Klanten een betere dienstverlening van u verwachten dan u kunt leveren.
 • Meer leveringen niet op tijd gegarandeerd kunnen worden.
 • Koppelingen met andere systemen in uw organisatie minder goed functioneren.
 • Klanten meer klachten hebben over uw leveringen.
 • Er te weinig order- of voorraadinformatie beschikbaar is om uw klanten goed te informeren.
 • Het communiceren met uw partners in de supply chain moeizaam verloopt.
 • Er vanuit u geen regie mogelijk is m.b.t. uw rol in de supply chain.
 • Uw grootste concurrenten al eerder zijn begonnen aan het moderniseren van hun magazijn.
 • Er geen data voorhanden is om goede managementbeslissingen te kunnen nemen.
 • De kosten van uw magazijn steeds verder stijgen.
 • Er weinig inzicht is in de exacte kosten van uw opslag.
 • Incourante voorraad vaker voorkomt.
 • Er meer fouten gemaakt worden, dan acceptabel is.
 • Er steeds meer magazijnmedewerkers nodig zijn voor hetzelfde proces.
 • De werkdruk in het magazijn toeneemt en het werkplezier afneemt.
 • Er onvoldoende flexibiliteit en schaalbaarheid is om snel door te groeien.
 • Er problemen zijn met het verwerken van retouren.
 • Het niet mogelijk is om snel te reageren op veranderingen in de markt.
 • Wisselingen in het bestelproces lastig kunnen worden opgevangen.

Lees verder

Highly Competitive Warehouse Management – Uniek boek, gratis bij de WMS box
WMS kennisbank – Toegang tot alle informatie over WMS software en de selectie daarvan.
Zo pakt u uw WMS project aan – Adviezen en tips

Highly competitive warehouse management