Checklist WMS: ontdek waar verbeteringen mogelijk zijn - ICTberichten.nl

Checklist WMS: ontdek waar verbeteringen mogelijk zijn

WMS
Warehouse management systemen (WMS) zorgen ervoor dat u de goederenstromen in en rond magazijnen, distributiecentra en andere distributiepunten optimaal kunt beheersen. Belangrijkste doelen daarvan zijn om een optimale service te kunnen bieden aan uw klanten, uw rol in de supply chain te verstevigen en de grootst mogelijke leveringsbetrouwbaarheid te kunnen garanderen tegen de laagst mogelijke kosten. Heeft u dat nog steeds goed voor elkaar? De checklist in dit artikel geeft inzicht in waar verbeteringen mogelijk zijn.

Eerst nog even over de functie van een warehouse management systeem. Een WMS helpt bij het:

 • Maximaliseren van de servicegraad en klanttevredenheid.
 • Geven van maximale sturing aan uw rol in de supply chain.
 • Mogelijk maken van geoptimaliseerde orderpicking en magazijnroutes.
 • Faciliteren van functionaliteit voor tracking and tracing.
 • Vermijden van het buiten voorraad raken van producten.
 • Verkleinen van de doorlooptijden tussen bestellen en leveren.
 • Optimaal beheren van voorraadniveaus door het afstemmen van inkoop, verkoop en productie.
 • Minimaliseren van fouten bij inslag en uitslag.
 • Optimaliseren van verzend- en transportprocessen.
 • Afhandelen en optimaliseren van retourprocessen.
 • Zo goed mogelijk beheren en uitvoeren van 1PL, 2PL, 3PL en 4PL.
 • Beschikbaar hebben en verwerken van data voor managementinformatie en analyse.

Checklist WMS

Er zijn diverse indicaties waaruit u kunt concluderen dat het tijd wordt voor het optimaliseren of vervangen van uw huidige WMS oplossing. Deze indicaties zijn bijvoorbeeld dat:

 • Het goed beheren van uw magazijn u steeds meer moeite kost.
 • Klanten een betere dienstverlening van u verwachten dan u kunt leveren.
 • Meer leveringen niet op tijd gegarandeerd kunnen worden.
 • Koppelingen met andere systemen in uw organisatie minder goed functioneren.
 • Klanten meer klachten hebben over uw leveringen.
 • Er te weinig order- of voorraadinformatie beschikbaar is om uw klanten goed te informeren.
 • Het communiceren met uw partners in de supply chain moeizaam verloopt.
 • Er vanuit u geen regie mogelijk is m.b.t. uw rol in de supply chain.
 • Uw grootste concurrenten al eerder zijn begonnen aan het moderniseren van hun magazijn.
 • Er geen data voorhanden is om goede managementbeslissingen te kunnen nemen.
 • De kosten van uw magazijn steeds verder stijgen.
 • Er weinig inzicht is in de exacte kosten van uw opslag.
 • Incourante voorraad vaker voorkomt.
 • Er meer fouten gemaakt worden, dan acceptabel is.
 • Er steeds meer magazijnmedewerkers nodig zijn voor hetzelfde proces.
 • De werkdruk in het magazijn toeneemt en het werkplezier afneemt.
 • Er onvoldoende flexibiliteit en schaalbaarheid is om snel door te groeien.
 • Er problemen zijn met het snel en effectief afhandelen van retourzendingen.
 • Het niet mogelijk is om snel te reageren op veranderingen in de markt.
 • Wisselingen in het bestelproces lastig kunnen worden opgevangen.

Herkent u één of meerdere van deze situaties, dan liggen er verbeteringen in het verschiet. Of optimaliseren of vervangen de oplossing is, kunt u het best bespreken met WMS leveranciers en adviseurs. Spreek daarbij ook met partijen waarmee u nu nog geen contact heeft en die dus zeker geen belang hebben bij uw bestaande WMS.

Als uw WMS functionaliteit momenteel onderdeel is van een ERP oplossing, kan een nieuw WMS samenvallen met de vervanging van het ERP systeem. Heeft u een separaat WMS dan kunt u zich uiteraard ook alleen beperken tot vervanging daarvan. Zie hieronder welke informatie hierover voor u beschikbaar is.

Lees verder

Highly Competitive Warehouse Management (Ontvang gratis)
Alles over het selecteren en implementeren van een WMS
Zo pakt u uw WMS project aan
Bekijk leveranciers en adviseurs

Highly competitive warehouse management