Werkelijk datagedreven werken - ICTberichten.nl

Werkelijk datagedreven werken

Werkelijk datagedreven werken
Veel managers denken dat ze datagedreven werken en vinden data onmisbaar voor goede besluitvorming. Toch hebben ze de grootste moeite om met data inzichten te genereren die de bedrijfsresultaten verbeteren. Probleem is dat vier van de tien managers zegt data niet helemaal te begrijpen, waardoor de grote plannen om datagedreven te werken in de praktijk lastig uitvoerbaar zijn.

In een onderzoek van Salesforce noemt 80% van managers data onmisbaar voor het nemen van goede beslissingen. Tegelijkertijd stelt ruim 40% dat ze de data niet genoeg begrijpen om er iets mee te doen. Er zijn een paar mogelijkheden om dit probleem aan te pakken.

Train allereerst managers in het werken met data, bijvoorbeeld met digitale leerpaden, data coaches of data communities. Zorg dat ze begrijpen hoe je data moet interpreteren en dat ze erover kunnen communiceren met collega’s in andere teams. Belangrijk daarbij is dat iedereen dezelfde taal spreekt.

Er wordt nog te veel gewerkt met Excel, waarbij elke afdeling eigen rapporten maakt met eigen terminologie. IT moet de datasilo’s van afdelingen integreren tot een ‘single source of truth’ en uniforme richtlijnen opstellen voor data governance en content governance. Een chief data officer (CDO) kan hierbij het voortouw nemen. Bij de implementatie van een data analytics oplossing is het belangrijk te checken of de organisatie nog op koers is, bijvoorbeeld met een data maturity scan.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief