Supply chain doet te weinig aan cybersecurity - ICTberichten.nl

Supply chain doet te weinig aan cybersecurity

Supply chain doet te weinig aan cybersecurity
Supply chain geeft onvoldoende prioriteit aan cybersecurity. Want hoewel steeds meer bedrijven in de Benelux het afgelopen jaar te maken hebben gehad met cyberaanvallen, geeft bijna 10% juist minder prioriteit aan cybersecurity. Gevolg is dat leveranciersketens kwetsbaarder worden.

Volgens onderzoek van Kaspersky meldt driekwart van de bedrijven in de Benelux dat zij zich veel zorgen maken over cyberaanvallen. Toch beschikt 12 procent niet over alle benodigde tools en expertise om alle aanvallen af te slaan. Bovendien geeft 9% minder prioriteit aan cybersecurity, terwijl het aantal aanvallen toeneemt. Zij noemen hiervoor als reden dat andere zaken meer aandacht vragen, waaronder logistieke problemen en het tekort aan chauffeurs.

Probleem is dat een geslaagde aanval bij een bedrijf de poort opent naar andere schakels in de keten. Er hoeft dus maar één bedrijf in de supply chain te zijn dat de cybersecurity niet op orde heeft om alle partners kwetsbaar te maken. Uit het onderzoek blijkt verder dat bij nog geen kwart van de bedrijven de cybersecurity is uitbesteed. Verder heeft driekwart geen cyberverzekering afgesloten. Dat terwijl er vaak hoge bedragen aan losgeld worden gevraagd bij ransomware aanvallen en een bedrijf grote reputatieschade kan lijden. Advies is om alleen data te delen met vertrouwde partijen en bestaande securitycontroles uit te breiden tot leveranciers.

Lees verder

Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Vier stappen om cyberaanvallen te pareren – Veelgelezen artikel
Cybersecurity – Meer uitleg en informatie over IT security

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief