Softwareontwikkeling moet beter en goedkoper - ICTberichten.nl

Softwareontwikkeling moet beter en goedkoper

Softwareontwikkeling moet beter en goedkoper
Veel nieuwe software blijkt bij oplevering niet te voldoen aan de wensen van de organisatie en de gebruikers. Bovendien wordt er te veel uitgegeven aan het maken ervan. Ook nieuwe technieken zoals low code kunnen niet voorkomen dat er steeds meer onbruikbare oplossingen worden geproduceerd. Hoe is dat te voorkomen?

Organisaties willen zich onderscheiden door digitaal te innoveren met maatwerkoplossingen. Daarbij worden steeds vaker moderne platforms voor het ontwikkelen en integreren van low code applicaties en apps gebruikt. Toch blijken veel van de ontwikkelde oplossingen bij oplevering onbruikbaar. Op deze twee manieren zijn mislukkingen te voorkomen:

1. Leg eerst de strategie, aanpak en doelstellingen helder vast
Kies niet alleen een ontwikkelplatform, maar bepaal ook welke bedrijfsdoelen daarmee behaald moeten worden en hoe het past in de informatiearchitectuur. Bedenk ook hoe veranderingen door de introductie van nieuwe applicaties zijn te managen en organiseer workshops met de juiste stakeholders.

2. Breng vooraf de wensen en eisen voor de oplossing goed in kaart
Door eerst de gebruikersinteractie en procesflows uit te tekenen en eventueel in een prototype te gieten, kan gecheckt worden of de te ontwikkelen software voldoet aan de eisen en wensen van de eindgebruikers en proceseigenaren. Bespreek vervolgens met de ontwikkelaars in het devops team of het voorstel technisch haalbaar is, voordat er ook nog maar een regel code geschreven is.

Kortom, steek meer tijd in het voorwerk bij de softwareontwikkeling. Dat betaalt zich dubbel en dwars terug.

Lees verder