Multicloud toepassingen | Security is de bottleneck - ICTberichten.nl

Security is de bottleneck voor multicloud toepassingen

multicloud
Europa loopt voorop in het gebruik van multicloud-omgevingen, maar met name het gebrek van kennis op het gebied van security is een remmende factor. Wat zijn de aandachtspunten?

Uit een recent ‘State of Application Services rapport’ blijkt dat het merendeel van de EMEA-bedrijven het gebruik van de cloud in al z’n verschijningsvormen als de belangrijkste strategische trend beschouwt. De bedrijven beslissen per applicatie wat ze ermee willen doen, waar ze de applicatie willen hosten en hoe ze die aanbieden. Daardoor ontstaat een multicloud omgeving. Zo’n pluriforme architectuur moet uiteraard wel op een uniforme infrastructuur te benaderen zijn. Dat is een uitdaging, met name als het gaat om security. Securitytalent is onder meer nodig voor het regelen van de toegangscontrole, het overzichtelijk maken van alle cloud-serviceobjecten en het implementeren van securitystandaarden. Twee derde van de bedrijven heeft een tekort aan kennis op dit gebied.