Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan - ICTberichten.nl

Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan

Productiviteit en efficiency jagen digitalisering aan
Volgens het CBS heeft ruim 70% van de bedrijven het afgelopen jaar initiatieven genomen om verder te digitaliseren. Belangrijkste doelen die met digitalisering bereikt moeten worden zijn een verhoging van de productiviteit en efficiency.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland van het CBS blijkt dat voor ruim 40 procent van de bedrijven verdere digitalisering het afgelopen jaar positief doorwerkte op de groei en ontwikkeling. Ruim de helft kwam hierbij geen barrières tegen, bijvoorbeeld te hoge kosten of gebrek aan specialisten. Bij zestig procent van de grotere bedrijven (meer dan 250 werknemers) had de digitalisering een positieve impact.

Dat was bij kleine bedrijven (5 tot 50 werknemers) maar een kwart, maar deze groep heeft ook veel minder geïnvesteerd in digitalisering. Ruim vier op de tien bedrijven noemt interne doelen: het verhogen van de efficiëntie of productiviteit de belangrijkste reden om verder te digitaliseren. Een kleine tien procent richt zich vooral op het optimaliseren van klantervaringen.

Lees verder