Voorkom overcapaciteit bij on premise - ICTberichten.nl

Voorkom overcapaciteit bij on premise

Overcapaciteit bij on premise
In de cloud kunnen providers systemen dynamisch afstemmen op de actuele gebruikersvraag. Voor lokaal geïnstalleerde systemen (on premise) geldt dat niet. Die zijn structureel over-provisioned. Die overcapaciteit zorgt voor onnodige kosten. Met deze oplossing kunt u dat voorkomen.

Als u bedrijfssoftware in de cloud gebruikt, wilt u daar op ieder moment optimaal gebruik van kunnen maken. Professionele cloudproviders voorkomen dan ook dat online applicaties traag of onbereikbaar zijn door toepassing van zogeheten dynamische provisioning. De capaciteit wordt hierbij in lijn gehouden met het aantal gebruikers en de gevraagde rekenkracht.

Under-provisioning is bij on premise systemen niet direct te verhelpen en leidt tot hoge responstijden. Hierdoor stagneren bedrijfsprocessen. Om dat te voorkomen zijn on premise systemen doorgaans over-provisioned. Deze overdimensionering van het systeem vraagt echter extra investeringen.

De oplossing hiervoor is een pay-as-you-go (payg) aanpak die sommige providers aanbieden voor complexe en kritieke applicaties die niet naar de cloud kunnen worden gebracht. Er wordt dan tijdelijk vanuit een private cloud extra capaciteit beschikbaar gesteld. U hoeft bij deze oplossing dus geen infrastructuur te kopen en geen investeringsuitgaven op de balans te zetten. In plaats daarvan betaalt u per maand voor de aanvullende capaciteit die u heeft gebruikt.

Lees verder

Kies de best passende cloudvorm – Veelgelezen artikel
Bedrijfssoftware box – Gratis informatie over de selectie en implementatie van bedrijfssoftware
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief