Nieuwe applicaties versnellen de digitale transformatie - ICTberichten.nl

Nieuwe applicaties versnellen de digitale transformatie

applicaties
De tweede fase van digitale transformatie kenmerkt zich door een sterke groei van applicaties, zo blijkt uit onderzoek van F5 Networks. Twee derde van de respondenten gaf aan dat hun bedrijfsvoering sterker afhankelijk gaat worden van applicaties. De belangrijkste motivatie voor uitbreiding van het applicatiepark is dat men sneller nieuwe producten of diensten wil kunnen introduceren. Daarnaast willen bedrijven flexibeler inspelen op marktveranderingen en concurrentievoordelen behalen. De opstellers van het rapport adviseren om allereerst te focussen op applicatieservices voor het beveiligen, schaalbaar maken en digitaliseren van IT-en bedrijfsprocessen. In de tweede fase moeten applicatieservices ingezet worden om de zichtbaarheid te vergroten en meer controle te krijgen op het naleven van beleidsregels. De derde fase richt zich op analysetools in de cloud om meer operationele en strategische inzichten te krijgen.

Lees verder