Boekje over Self Service BI - ICTberichten.nl

Boekje over Self Service BI

ICT boek eigen redactie

ICT informatiecentrum |

‘Self service BI’ is de titel van een boekje van het ICT informatiecentrum in de reeks boeken rond de toepassing, selectie en implementatie van ICT oplossingen. In ‘Self service BI’ geven diverse IT specialisten uitleg over de nieuwste mogelijkheden om business intelligence ook in kleinere organisaties en op lagere beslissingniveaus toe te passen. Het boekje is gratis beschikbaar via ICTboekensite.nl.

Over de inhoud
Betrouwbare informatie is op ieder moment nodig om in bedrijfsprocessen snel de juiste besluiten te kunnen nemen. De in het bedrijf aanwezige data staat aan de basis van deze besluiten. Business intelligence (BI) heeft tot doel om van deze data zinvolle en bruikbare informatie te maken. Lange tijd werden BI oplossingen bijna uitsluitend ingezet door grotere organisaties en op hoge beslissingsniveaus. De laatste jaren is echter ook binnen kleinere organisaties en op lagere managementniveaus steeds meer bruikbare data aanwezig, die door BI oplossingen ontsloten kan worden. Met self service BI zijn hiervoor nieuwe mogelijkheden beschikbaar. In het boekje ‘Self service BI’ krijgen organisaties die een nieuwe BI oplossing overwegen daarvan een goed beeld.

ICT informatiecentrum
Het ICT informatiecentrum publiceert sinds 2001 boeken, websites, whitepapers, nieuwsbrieven en andere media over de selectie, implementatie en toepassing van ICT oplossingen. Jaarlijks maken meer dan 200.000 beslissers en meebeslissers in ICT projecten gebruik van deze gratis beschikbare kennis en informatie. Doel van de media is om beslissers te helpen bij het nemen van betere beslissingen over nieuwe ICT investeringen en vraagstukken. Het ICT informatiecentrum is zelfstandig en onafhankelijk, levert zelf geen ICT producten of diensten en heeft daarom op geen enkele manier belang bij de keuze van ICT oplossingen of leveranciers daarvan.

Trefwoorden: Business intelligence, BI, Self service, selfservice