MKB mist de boot bij digitale transformatie - ICTberichten.nl

MKB mist de boot bij digitale transformatie

digitale transitie
Met name voor middelgrote bedrijven lijkt de drempel voor een digitale transitie en toepassing van kunstmatige intelligentie (AI) te hoog. Bovendien wachten zij liever tot de coronacrisis voorbij is. Vraag is of dat terecht is.

Inmiddels maakt al zo’n 45 procent van de grote organisaties gebruik van AI, tegenover slechts 29 procent van de kleinere bedrijven. Belangrijkste verklaringen is het gebrek aan de juiste vaardigheden. Data scientists zijn schaars op de arbeidsmarkt en ze kiezen liever voor een groot bedrijf. Daar verdienen ze meer en krijgen ze doorgaans interessantere projecten. De oplossing kan zijn om meer eigen mensen in AI op te leiden.

Ander probleem is dat de data meestal verspreid zijn opgeslagen en opgeschoond moeten worden voordat er mee gewerkt kan worden. De oplossing hiervoor is integrale opslag in een datawarehouse of datalake dat met analytics tools vanuit iedere invalshoek is te benaderen. Verder is het niet meer nodig om in een duur en complex dataplatform te investeren, door gebruik te maken van een cloud oplossing. Tot slot maken nieuwe technologieën het mogelijk om interfaces te bouwen waarvoor de gebruiker niet hoeft te coderen.