Meer cybergevaar door meer IT - ICTberichten.nl

Meer cybergevaar door meer IT

Meer cybergevaar door meer IT
Er zijn steeds meer IT technologieën en diensten beschikbaar. Dat biedt bedrijven nieuwe kansen. Maar het geeft ook cybercriminelen nieuwe mogelijkheden. Met een goede cybersecurity-aanpak houd je de deur dicht.

De eerste stap in cybersecurity is nagaan welke devices en applicaties onderdeel zijn van je IT ecosysteem. Denk aan desktops, laptops, servers en netwerken, maar ook aan cloudapplicaties en IoT omgevingen. Onderzoek vervolgens wat de status is van deze onderdelen: zijn ze ingericht conform de beveiligingsrichtlijnen en wat zijn de zwakke punten?

Identificatie van potentiële risico’s is een permanent proces. Niet alleen door veranderingen in configuraties, maar ook omdat nieuwe kwetsbaarheden aan het licht kunnen komen. Verder is proactief beleid vereist om de cyberrisico’s minimaal te houden. Denk aan het installeren van de nieuwste beveiligingsupdates, firewalls of detectiesoftware. Laatste stap is direct actie ondernemen bij een cyberaanval, bijvoorbeeld door het isoleren of afsluiten van systeemdelen of gebruikersaccounts.

Lees verder