Legacy systemen remmen marketinginitiatieven - ICTberichten.nl

Legacy systemen remmen marketinginitiatieven

Legacy systemen remmen marketinginitiatieven
Nederlandse marketeers verkennen volop nieuwe strategieën en tools om hun doelgroepen te bereiken. Dat blijkt uit het rapport ‘Not Another State of Marketing’ van HubSpot. Zo maakt bijna drie kwart gebruik van account based marketing, waarbij klanten volledig gepersonaliseerd benaderd kunnen worden. Helaas worden doorgaans nog traditionele systemen ingezet bij het implementeren van dit soort initiatieven. Hoewel Nederlandse organisaties voorop lopen in de automatisering van bedrijfsprocessen, komt slechts 13% van de investeringen hierin ten goede aan marketing. Bovendien leiden nieuwe strategieën bij een kwart niet tot het gewenste resultaat, omdat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn om potentiële klanten optimaal te segmenteren en te adresseren. Oude (legacy) CRM systemen en marketingsoftware remmen de vernieuwing.