Digitale transformatie | Kies de juiste route - ICTberichten.nl

Kies de juiste route bij de digitale transformatie

digitale transformatie
Niet elke organisatie is gebaat bij dezelfde aanpak bij het doorvoeren van een digitale transformatie. De Rijksuniversiteit Groningen onderscheidt drie routes naar succes. Uit de BusinessITScan die de RUG samen met IT’s Teamwork heeft uitgevoerd komen drie typen organisaties naar voren die de digitale transitie elk op een andere manier moeten aanpakken.

  Vraaggestuurd
  Het eerste soort organisatie is vraaggestuurd. Het devies is hier om nauw samen te werken met eindgebruikers en ze te zien als klant. Dan kunnen de IT faciliteiten optimaal worden toegesneden op hun wensen en behoeften. Verder is het hier zaak om niet teveel tegelijk te innoveren, want dat kan de bedrijfsprocessen verstoren.
  Aanbodgestuurd
  Het tweede type organisatie is aanbodgestuurd. Bij deze organisaties zitten eindgebruikers juist wel te wachten op innovatieve oplossingen, zeker wanneer ze daarmee productiever kunnen werken. Daarom staat het verbeteren van IT competenties hier centraal. Dat kan onder meer door samenwerking met externe IT partners te zoeken.
  Allround
  Het laatste type organisatie is allround. Voor deze organisaties is het zaak beide groepen gebruikers goed te bedienen: de groep die zo snel mogelijk willen innoveren én de groep die er zo min mogelijk last van wil hebben maar wel op hun wenken bediend willen worden. Het is bij deze organisaties dus zaak om de balans te vinden tussen innovatiesnelheid en gebruikerstevredenheid.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Digitale transformatie – E-boek over hoe nieuwe IT en technologie uw business en bedrijfsprocessen beïnvloeden (gratis download)
De zes IT succesfactoren – Whitepaper over de kansen van digitale transformatie (gratis download)
Groeispurt naar digitale volwassenheid – Veelgelezen artikel

digitalisering transformatie
De zes IT succesfactoren