AI projecten | Hoe verlaag je de kosten? - ICTberichten.nl

Hoe verlaag je de kosten van AI projecten?

AI projecten
Om efficiënter en slimmer te werken, gaan veel organisaties sterker inzetten op AI. Maar ze missen kansen om dat kosteneffectief te doen. Niet alle verbeteringsmogelijkheden worden benut.

Bedrijven die regelmatig AI projecten uitvoeren kunnen op twee manieren de kosten daarvan verlagen en de opbrengsten ervan verhogen. Kernwoorden hierbij zijn hergebruik en kostenspreiding. Denk bij het eerste aan hergebruik van code bij verschillende projecten. Dat versnelt de datapreparatie. Op een wat hoger niveau is het zaak om te voorkomen dat data scientists een vergelijkbaar project voor verschillende bedrijfsonderdelen uitvoeren en bij beide op nul beginnen. Tweede manier is het spreiden van de kosten over verschillende projecten. Denk aan het verzamelen, opschonen en prepareren van data die voor meerdere projecten worden gebruikt. Door deze tips in praktijk te brengen, krijgt u meerdere use cases voor de prijs van één.