Voor de zomer: gratis boek! - ICTberichten.nl

Voor de zomer: gratis boek!

Zomer Gratis boek
De zomerperiode biedt bij uitstek de gelegenheid om ‘achterstallig kennisonderhoud’ weg te werken. Tijd voor verdieping in lastige thema’s, zoals verdere digitalisering, cloud migratie, beter datagebruik, meer klantgerichtheid met nieuwe CRM, optimale logistiek met een modern WMS, een efficiënter HR platform, BI voor meer managementinformatie, vervanging van (veel te oude) ERP software of noem maar op. Wij hebben er gratis boeken over.

De boeken zijn onderdeel van de bedrijfssoftware box. Deze bevat complete informatie over het thema waar u na de zomer in uw organisatie beslissingen over wilt of moet nemen.

Eyeopener!

Eén boek dat onderdeel is van de bedrijfssoftware box is sowieso interessant om deze zomer te lezen: ‘Komt een CEO bij de IT dokter’. Een uniek en enorm herkenbaar boek over waarom IT projecten vaak zo moeizaam verlopen. Of – helaas – zelfs helemaal mislukken. Dat hoeft u niet te gebeuren, want hoe u de problemen voorkomt, staat er natuurlijk ook in!

De bedrijfssoftware box kunt u gratis aanvragen op ICTinformatiecentrum.nl. Of via deze link

Fijne zomer!