Gevaar van oude software - ICTberichten.nl

Gevaar van oude software

Gevaar van oude software
In veel organisaties draaien belangrijke bedrijfsprocessen op inmiddels verouderde software. Dat brengt risico’s met zich mee. Soms zijn die risico’s heel groot en hebben storingen grote gevolgen voor de continuïteit van bedrijfsactiviteiten. Waarom vasthouden aan legacy systemen terwijl moderne systemen talloze voordelen bieden?

Er zijn veel redenen waarom de vervanging van oude systemen wordt uitgesteld. En dat terwijl bij gebruikers of het management allang het besef bestaat dat het vernieuwen van deze legacy systemen inmiddels noodzakelijk is. Gebrek aan tijd, capaciteit, budget, een langetermijnvisie of urgentie zijn allemaal verklaringen daarvoor. De terugkerende constatering dat er vernieuwd moet worden leidt telkens niet tot concrete plannen en actie. Zolang de systemen nog werken is er immers geen noodzaak voor verandering.

Gevaar

Als belangrijke bedrijfsprocessen draaien op verouderde ERP systemen, CRM oplossingen, boekhoudsystemen, HR suites, documentbeheer oplossingen, WMS systemen of databases, dan brengt dat risico’s met zich mee. Vaak zijn die risico’s merkbaar in de vorm van regelmatig terugkerende storingen, steeds vaker mopperende gebruikers, steeds duurder en frequenter onderhoud, lastige koppelingen met andere systemen en veiligheidsissues. Maar het grootste gevaar is dat bedrijfsprocessen stil komen te liggen en dat de oplossing voor grote storingen meestal niet snel realiseerbaar is.

Herkent u zich in deze situatie en ziet u ook grote of kleine risico’s? Lees dan verder in de onderstaande artikelen.