Gratis ERP box | Tijdelijk extra boek - ICTberichten.nl

Deze week extra boek in ERP box (gratis)

extra boek in ERP box
Wie zich oriënteert op nieuwe ERP software of al gestart is met de selectie daarvan, kan gratis gebruik maken van de ERP box. Daar is nu tijdelijk een extra boek aan toegevoegd.

Nieuwe bedrijfssoftware is niet alleen een kwestie van het selecteren van een oplossing en een leverancier. Het gaat ook om het aansturen van het project én om inzicht in de rol die de nieuwe software krijgt in uw al bestaande IT landschap. Daarbij is de kennis van het boek ‘IT basics: wat een manager hoort te weten’ essentieel. Tijdelijk ontvangt u het extra, als onderdeel van de gratis ERP box.

De ERP box geeft u toegang tot alle noodzakelijke informatie voor de oriëntatie op en selectie van ERP software. De informatie helpt u bij het nemen van de juiste beslissingen en het voorkomen van fouten waardoor nog altijd veel ERP projecten mislukken.