Bekijk ERP implementatie door bedrijfskundige bril - ICTberichten.nl

Bekijk ERP implementatie door bedrijfskundige bril

ERP implementaties
Het succes van ERP implementaties en de implementatie van andere bedrijfssoftware wordt ondergraven als de focus teveel is gericht op technologie. In plaats daarvan is het beter als processen en mensen centraal staan.

Als u bij een implementatie van nieuwe bedrijfssoftware de processen niet aanpast, krijg u nieuwe wijn in oude zakken. Het is daarom zaak eerst de toekomstige rapportagebehoeftes in kaart te brengen en de processen daarop aan te passen. Gebeurt dat niet, dan blijft veel potentieel van het nieuwe systeem onbenut.

Het is ook belangrijk om toekomstige key users van het systeem inbreng te geven bij het herontwerpen van de processen. Zij weten immers precies wat wel en niet werkt en waar de verbeteringsmogelijkheden liggen. Door hen vroegtijdig bij de implementatie te betrekken worden ze ook ambassadeurs voor de veranderingen die de implementatie meebrengt. Dat geldt zeker wanneer met het nieuwe systeem repeterende taken zijn te automatiseren.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

Over de beste aanpak van IT projecten en ERP implementaties gaat ook het (gratis te ontvangen) boek ‘Komt een CEO bij de IT dokter’ dat het ICT informatiecentrum uitgeeft. Hierin leest u wat de belangrijkste redenen zijn dat IT projecten mislukken (waaronder de bovengenoemde) en hoe u de symptomen daarvan tijdig herkent, zodat u kunt ingrijpen voor het te laat is.

Gratis ERP box – Complete informatie over ERP software en ERP selectie
Zo pakt u uw ERP project aan – Gratis download

ERP implementaties bekijken door bedrijfskundige bril