Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk - ICTberichten.nl

Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk

Digitaal zelfbeeld strookt niet met de praktijk
Onderzoek onder ruim driehonderd CIO’s in Europa leert dat ruim de helft van de Nederlandse CIO’s hun organisatie op het laagste digitaliseringsniveau plaatst. Merkwaardig, want Nederland bevindt zich in de Europese voorhoede wat betreft het percentage workflows dat al is gedigitaliseerd. Er zijn drie mogelijke verklaringen voor deze discrepantie. De eerste is dat CIO’s zeer goed op de hoogte zijn van de nieuwste mogelijkheden, waardoor ze beter weten welke ze nog zouden kunnen benutten. Tweede verklaring is dat ze het digitale zelfbeeld mede laten bepalen door de kennis van hun C-level collega’s en die wordt relatief laag ingeschat. Laatste verklaring is dat de digitalisering in Nederland vooral betrekking heeft op bestaande processen en samenwerkingen en minder op het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen.