Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie - ICTberichten.nl

Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie

Datasilo’s en legacy systemen remmen transformatie
Uit onderzoek onder ruim duizend leidinggevenden blijkt dat de digitale transformatie vooral vertraagd wordt doordat belangrijke data gescheiden is opgeslagen in oudere systemen. Legacy systemen remmen dus ook groei en vooruitgang. Kwetsbaarheid door geringe stabiliteit, dataveiligheid en flexibiliteit waren al bekende risico’s van legacy systemen.

Uit het onderzoek van softwarebedrijf Workday blijken twee factoren de digitale transformatie te vertragen. De eerste uitdaging is het integreren van losstaande interne datasilo’s voor operationele processen, analytics en governance. Als gevolg hiervan is het lastig om uniforme data te vergaren. Bij 70% van de organisaties duurt het minimaal twee weken om aan het einde van een rapportageperiode de benodigde resultaten voorhanden te hebben.

Tweede uitdaging is het moderniseren en ontsluiten van legacy systemen. Bijna 40% van de leidinggevenden meldt dat ze het tempo van service upgrades voor hun legacy technologie niet goed kunnen bijbenen. Daardoor duurt het voor bijna 60% procent weken of zelfs maanden om een geautomatiseerd bedrijfsproces te vernieuwen.

Lees verder