Datagedreven leiders kijken verder dan tools - ICTberichten.nl

Datagedreven leiders kijken verder dan tools

Datagedreven leider kijken verder dan tools
Datagedreven management gaat verder dan het inrichten van sexy dashboards of het opzetten van een analytics team. Ook het uitwisselen van ideeën en het delen van data zijn belangrijk.

De digitale transformatie schept een woud van data, dashboards en technologie. Supply chain managers zien al gauw de bomen door het bos niet meer, waardoor hun ambitieuze dataprojecten weinig toegevoegde waarde leveren. Eigenlijk zou de focus moeten liggen op prioriteitstelling en toewijzing van resources in de waardeketen om processen en diensten te verbeteren.

Verder is het belangrijk om een cultuur te creëren waarin medewerkers elkaar continu feedback geven om groepsdenken en denkfouten te vermijden die de kwaliteit van beslissingen ondergraven. Verder is het zaak de data te ‘democratiseren’ in plaats van ze overal lokaal op te slaan. De digitale samenwerkingsplatformen die sinds covid gemeengoed zijn, vormen hiervoor een bruikbare basis.

Lees verder

DATA box – Alles over het vinden, selecteren en implementeren van dataoplossingen
Volledig artikel – Lees hier de complete tekst
Effectieve dashboards in 4 stappen – Veelgelezen artikel

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief