Beter datagebruik in de industrie - ICTberichten.nl

Beter datagebruik in de industrie

Datagebruik in de industrie
Steeds meer processen in de industrie verlopen volautomatisch. Dat vraagt om investeringen in de verbetering van de kwaliteit van data en de uitwisselbaarheid daarvan. Hoe beter er gebruik gemaakt kan worden van beschikbare data, des te gerichter kunnen de processen worden aangestuurd en geoptimaliseerd.

Het kost doorgaans veel tijd en geld om de datakwaliteit voor industriële processen te verhogen. Dat rechtvaardigt de vraag of het rendement van die investering hoog genoeg is. Intelligente systemen zijn bedoeld om besparingen te realiseren. Hoe hoger de datakwaliteit, hoe beter de toepassing en hoe groter de besparingen. Investeren in de datakwaliteit kan zich dus ruimschoots terugverdienen.

Dat geldt des te meer wanneer u data real time kunt uitwisselen via netwerken. Het is belangrijk om ook te investeren in een infrastructuur voor horizontale en verticale integratie van slimme systemen. Snelle onderlinge uitwisseling van data is een basisvoorwaarde voor het functioneren van autonome systemen waar nauwelijks menselijke tussenkomst nodig is. Verder is een bedrijfsbreed raamwerk voor data governance nodig om data te beschermen en te beveiligen.

Lees verder

Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief