12 belangrijke adviezen over ERP selectie en implementatie - ICTberichten.nl

12 belangrijke adviezen over ERP selectie en implementatie

Perfecte driehoeksverhouding bij IT projecten
Organisaties kunnen niet meer zonder moderne bedrijfssoftware. ERP software speelt daarbij een steeds belangrijkere rol. Als hart van financieel-administratieve, commerciële, logistieke en planningsprocessen heeft ERP software een centrale functie in de automatisering van de belangrijkste onderdelen van een organisatie.

De centrale rol van ERP software stelt hoge eisen aan de selectie en implementatie van een nieuw ERP systeem. Helaas verlopen nog altijd veel ERP projecten verre van probleemloos. In het whitepaper dat u hieronder kunt downloaden leest u 12 belangrijke adviezen voor een succesvolle ERP selectie en implementatie.

Wat is het risico van ERP projecten?

Niet meer dan de helft van alle ERP projecten verloopt zoals gewenst en leidt tot het beoogde resultaat. Bij de andere helft worden grote fouten gemaakt, worden de best practices van alle eerder uitgevoerde ERP projecten onvoldoende toegepast, is de kennis van de opdrachtgever onvoldoende, worden de verkeerde partijen ingeschakeld of zijn de uitgangspunten niet goed.

De noodzaak van een goed begin

Voor een succesvol ERP project is een goede beginfase enorm belangrijk. Gaat het in de voorbereiding en in de eerste stappen daarna al mis, dan heeft dat grote gevolgen voor het verloop van het project. Bijna altijd zijn die gevolgen pas merkbaar als het project al te ver gevorderd is om het nog te stoppen of om een paar stappen terug te zetten. Als u deze situatie wilt voorkomen, lees dan deze 12 adviezen.


Op welk mailadres wilt u dit whitepaper ontvangen?