AI en RPA vragen om investering in vaardigheden - ICTberichten.nl

AI en RPA vragen om investering in vaardigheden

RPA
De toepassing van AI en RPA (robotic process automation) leidt tot zorgen over banen, lonen en de aard van het werk zelf. Vraag is hoe deze zorgen zijn weg te nemen.

Door de toepassing van AI en RPA gaan banen verdwijnen en zal de inhoud van het werk veranderen. Medewerkers moeten daarop voorbereid worden. Volgens onderzoekers van Forrester moet er meer geïnvesteerd worden in opleiding in plaats van alleen in slimme software. 40% van de medewerkers is bang dat hun digitale vaardigheden niet aansluiten op hun toekomstige taken. Door training overwinnen ze hun angst voor nieuwe automatiseringsvormen en zien ze welke kansen AI biedt om hun productiviteit te verhogen. Door repetitieve taken te automatiseren kunnen ze immers meer tijd besteden aan hoogwaardig werk en dus meer waarde aan de organisatie toevoegen. Dat verhoogt hun werkplezier en betrokkenheid.