HRM systemen verdienen weer aandacht - ICTberichten.nl

HRM systemen verdienen weer aandacht

Goede, nieuwe medewerkers zijn weer lastig te vinden. Goede, ervaren medewerkers realiseren zich hun marktwaarde en schatten hun kansen in op carrièrestappen. Voor werving en behoud van personeel moet uw HRM optimaal functioneren. Kunnen moderne HRM systemen u hierbij helpen?

Trends en ontwikkelingen

Er is een reeks ontwikkelingen rondom HRM waarvan de gevolgen aanzienlijk eenvoudiger in de praktijk te brengen zijn, als u beschikt over moderne HRM systemen. Zo zal u steeds meer inspanningen moeten verrichten om uw vacatures te kunnen vervullen, met alle extra communicatie en verwerking van gegevens van sollicitanten van dien. De behoefte aan flexibiliteit neemt bij werknemers toe, bij u als werkgever waarschijnlijk ook. Voor het regelen en registreren van een goede bezetting zal goede software onmisbaar zijn. En er zijn meer ontwikkelingen:

  • Branding
    Employer branding en job branding maken steeds vaker deel uit van het HRM beleid. Daarmee bouwt u een imago van uw organisatie en werkzaamheden die potentiële werknemers geïnteresseerd maken. Meer iets van uw communicatieafdeling zult u denken, maar het zet ook een informatiestroom van en naar uw HRM afdeling in gang.
  • High performance organisatie
    ‘Werkgeluk’ wordt het doel, als u een high performance organisatie (HPO) wilt zijn. U weet dat tevreden en betrokken medewerkers gezonder zijn en betere prestaties voor de organisatie leveren. Zelfs klanten profiteren hiervan en uw omzet dus ook. Vijf aspecten kenmerken een HPO: (1) een hoge kwaliteit van management, (2) de focus op continue verbetering en vernieuwing, (3) een langetermijnfocus, (4) hoge kwaliteit van medewerkers en (5) openheid en actiegerichtheid. Een persoonlijke begeleiding is belangrijk en daarbij kan HRM software een belangrijke rol spelen.
  • Strategische personeelsplanning
    Met alle gewenste flexibiliteit van zowel werkgevers als werknemers wordt strategische personeelsplanning belangrijk. Dit kan niet losgezien worden van HR analytics. Strategische personeelsplanning is voor steeds meer organisaties zeer belangrijk, omdat dat als doel heeft om ervoor te zorgen dat de organisatie en medewerkers effectief afgestemd zijn op actuele of verwachte veranderingen. HR analytics maakt de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken van uw personeelsbestand duidelijk. En u krijgt een beeld van de mate waarin medewerkers verder ontwikkeld kunnen worden en waarin.

Het zijn slechts enkele van de ontwikkelingen waarmee uw HRM afdeling te maken heeft of krijgt. Het negeren van ontwikkelingen op het gebied van automatisering en digitalisering van uw HRM activiteiten is dan ook niet verstandig. E-HRM wordt steeds belangrijker. Veel bedrijven beschikken al over moderne HRM tools. Andere volgen snel.

Op zoek naar een nieuw HRM systeem?

Bent u ook bezig met een oriëntatie op nieuwe HRM software, e-HRM, ESS en MSS? Maak dan gebruik van de gratis HRM software box, die u stap voor stap door het selectietraject leidt. Bent u nog niet zover, lees dan meer over dit thema op de websites van het ICT informatiecentrum of maak gebruik van de gratis boeken en whitepapers over HRM systemen.