Trends in business intelligence en analytics voor 2018 - ICTberichten.nl

Trends in business intelligence en analytics voor 2018

ERP systemen

ICT informatiecentrum|

De vier belangrijkste trends in business intelligence oplossingen volgens Diederick Beels (Tableau):

 • 1. Impact alfawetenschappen en vrije kunsten op analytics-sector
  Het gaat steeds meer om vaardigheden als storytelling in plaats van ICT-gerelateerde skills. Verandering realiseren volgens de weg van communicatie en overreding vereist andere vaardigheden dan kale analyses van cijfers.
 • 2. De belofte van natuurlijke-taalverwerking
  Natuurlijke-taalverwerking (Natural Language Processing, NLP) wordt nog belangrijker. Aansturing van software door spraak neemt toe. Ook in de wereld van de data. Stel een vraag en je krijgt antwoord. Volgens Gartner is straks 50% van de analysevragen en zoekopdrachten spraakgestuurd. Het gerichter toepassen van NLP helpt tegelijkertijd om beter resultaten te krijgen. Niet alles is geschikt voor NLP. Gebruikers leren er beter mee om te gaan waardoor er gewenning ontstaat.
 • 3. Toekomst Datagovernance is croudsourcet
  Grotere zelfstandigheid van gebruikers (croud) in data-toepassingen leidt tot hogere toegevoegde waarde voor de organisatie. Belangrijk is de bronnenselectie: het moet veilig en betrouwbaar zijn.
 • 4. IoT-Innovatie door Location of Things
  De plaats waar een IoT-apparaat zich bevindt (Location of Things) maakt het mogelijk context toe te voegen. Dat geeft extra informatie en biedt meer kansen op bredere toepassing van IoT. Dat voorkomt dat IoT blijft hangen in goede bedoelingen met lage praktische toepasbaarheid.

Bron: Diederick Beels, Sales Director Benelux bij Tableau

Meer heldere en deskundige visies op actuele en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van business intelligence software leest u in het boek BI software van het ICT informatiecentrum. Dit boekje kunt u hier aanvragen: ictboekensite.nl/bi-software.

Via de ICT nieuwsbrief wordt u maandelijks geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen rondom het zakelijk gebruik van ICT oplossingen en blijft u op de hoogte van nieuwe gratis publicaties van het ICT informatiecentrum. Inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier.