HR negeert IT bij digitalisering - ICTberichten.nl

HR negeert IT bij digitalisering

HR digitalisering
HR software is steeds harder nodig, maar de mogelijkheden van de tools worden niet optimaal benut. De reden daarvan is dat slechts 13% van de organisaties hun IT afdeling voldoende betrekt bij de verdere digitalisering van HR processen. Met een opstapeling van gemiste kansen als gevolg.

Organisaties investeren steeds meer in de digitalisering van HR processen. Denk aan tools voor het in kaart brengen van verzuim, het meten van motivatie, employer branding en HR analytics. Toch is er nog behoorlijk wat ruimte voor verbetering. De mate waarin processen gedigitaliseerd zijn, wordt beoordeeld met een magere 6,8.

De huidige HRM software wordt vaak niet volledig benut. De HR afdeling en de afdeling IT zullen meer samen moeten optrekken om de tools succesvol in te zetten. Op dit moment ziet maar 42% IT als belangrijke partner voor het digitaliseren van HR processen. Omgekeerd heeft HR vaak moeite om voldoende ondersteuning van IT te krijgen.

Lees het artikel | Vaker dit soort berichten lezen? Meld u aan voor de ICT nieuwsbrief

Lees verder

HRM kennisbank – Gratis informatie over alle aspecten van HRM software
HR heeft vooral zélf baat bij nieuwe systemen – Veelgelezen artikel
Zes stappen op weg naar succesvolle digitalisering van HR – Veelgelezen artikel